Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2012

matews
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaZombieGigolo ZombieGigolo
matews
surprise
Reposted fromZombieGigolo ZombieGigolo
matews
matews
Don Draper
Reposted fromjamess jamess viaGentlemans Gentlemans
matews
Ferrari 250 Europa
Reposted fromDonal Donal viaGentlemans Gentlemans
matews
matews
Don
Reposted fromjamess jamess viaGentlemans Gentlemans
matews
matews
2461 9c50
Reposted fromGentlemans Gentlemans
matews
matews
matews
matews
matews
matews
Reposted frombethgadar bethgadar
matews
South Tyrol, Italy
Reposted frombethgadar bethgadar
matews
6618 b7db 500
Reposted fromkrzysk krzysk
matews
matews
Reposted fromfalconwing falconwing viascience science
matews
W przedpołudniowych godzinach należy lewą dłoń odwrócić do góry, ustawić ją poziomo, zwróconą końcami palców w stroną zachodu. Między duży palec (kciuk) a kostkę palca wskazującego, przy tzw. linii serca, włożyć kawałek cienkiego patyka, wyobrażający "wskazówkę", który lekko dociśnięty, nachyla się pod kątem około 50°, a więc prawie tyle ile wynosi szerokość geograficzna środkowej Polski. I zegarek gotów... Czas miejscowy słoneczny odczytuje się w ten sposób, że gdy cień "wskazówki" pada na palec wskazujący, jest godzina 5 rano, na palec środkowy — godzina 6. itd. jak to wskazano na rys. Od godziny 12 w południe, należy "tarczę" zmienić i wskazówkę przełożyć do prawej ręki, zwracając ją przy odczytywaniu godziny, palcami w stroną wschodu.
Reposted fromscience science
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...